Over Bekkenkring

Bekkenkring is ontstaan vanuit een samenwerkingsverband tussen verschillende praktijken in de regio. 

 

Visie: Samenwerken voor uw optimaal herstel!

Wij hebben ons als doel gesteld om de zorg rondom het bekken en de bekkenbodem voor u te verbeteren door een goede afstemming en communicatie met andere zorgverleners in de eerste lijn.

Vaak is sprake van meerdere oorzaken voor de klachten die zich op verschillende manieren kunnen uiten. Als er eenzijdig naar de bekkenklachten wordt gekeken dan kunnen problemen mogelijk blijven bestaan. Specifieke kennis en ervaring van verschillende disciplines is nodig voor het beste resultaat.

Zo wordt er bijvoorbeeld bij buikpijn en darmklachten samengewerkt tussen de diëtist en de bekkenfysiotherapeut. De diëtist zal met u het voedingspatroon bespreken, de bekkenfysiotherapeut zal o.a. de bekkenbodem en de buik onderzoeken en van daaruit de therapie opstarten.

Om de zorg rondom de zwangerschap te verbeteren zal er samengewerkt worden met de verloskundige. De verloskundige zal zowel tijdens als na de zwangerschap beoordelen of een consult bekkenfysiotherapie geïndiceerd is. Dit gaat dan om bekkenpijnklachten, verzakkingsklachten, urine-incontinentie, adviezen t.a.v. hervatten van werk, het op starten van een sport, etc.

Problemen in het bekken en de bekkenbodem kunnen soms ook samengaan met psychische problemen. Bijvoorbeeld als gevolg van traumatische ervaringen, seksueel misbruik, hechtingsproblematiek, (langdurige) psychische stress, angst, verdriet, depressie, etc.

Indien nodig en als u dat wenst kan er samengewerkt worden met de psycholoog voor praktische begeleiding of het onderzoeken van de oorzaken.

In de toekomst zijn we van plan om ons netwerk nog verder uit te breiden met andere disciplines om de zorg zo compleet mogelijk aan te bieden.

Ten slotte bent u zelf ook samenwerkingspartner. U geeft zelf aan wat u belangrijk, prettig en haalbaar vindt tijdens het behandelingstraject. Zo werken we samen om tot het beste resultaat te komen.

  • Neem contact op: